Toinen Vuosi

Toinen Vuosi on neliosainen larp-kampanja omavaraisesta elämästä yhteiskunnan romahdettua. Toisessa Vuodessa hahmot joutuvat sopeutumaan uuteen elämäänsä vuodenkierron eri aikoina ja uudenlaisessa yhteisössä. Peli käsittelee tämän yhteisön muovautumista, rajankäyntiä oman ja yhteisen välillä, ja aiemmin merkityksellisten asioiden muovautumista uusiksi. Toisessa Vuodessa keskeisessä asemassa on myös käytännön tekeminen selviytymisen eteen.

Toinen Vuosi tavoittelee immersiivistä ja dynaamista pelikokemusta. Hahmot on heitetty heille vieraaseen, uhkaavaan tilanteeseen, mutta jossa heidän on kuitenkin mahdollista navigoida ja muovata itselleen merkityksiä omista lähtökohdistaan. Toisessa Vuodessa pelaajilta ei edellytetä erityisiä käytännön selviytymistaitoja, vaan pelisisällöt syntyvät yrityksen ja erehdyksen kautta oppimisesta ja yhteisöllisestä ongelmanratkaisusta.

Toinen Vuosi pelataan neljänä viikonloppuna rantahuvilassa ja sen pihapiirissä Loviisassa. Peliviikonloput ovat

Kevät 4.-6.5.2018 

Kesä 17.-19.8.2018

Syksy 2.-4.11.2018

Talvi 1.-3.2.2019

Kukin peli kestää perjantai-illasta sunnuntaipäivään ilman pelikatkoja.

Toisessa Vuodessa pelinjohto kirjoittaa jokaiselle pelaajalle hahmon. Kullakin hahmolla on tarinan kaari, jota pelinjohto kehittelee eteenpäin pelien välissä. Pelaajilla on mahdollisuus sekä ilmoittautuessaan että kampanjan aikana vaikuttaa hahmon persoonaan ja tarinaan, mutta tätä ei edellytetä.